FnfOslo og AkershusAktuelt › Bestill hefte med oversikt over natur- og friluftslivsaktiviteter i Oslo og Akershus!

Bestill hefte med oversikt over natur- og friluftslivsaktiviteter i Oslo og Akershus!

FNF Oslo og Akershus trykker i år igjen opp et aktivitetshefte i forbindelse med Friluftslivets uke, hvor vi lar de forskjellige natur- og friluftsorganisasjonene i regionen presentere seg selv og fortelle litt om aktivitetene og tilbudene de har året gjennom.

Se fjorårets hefte her

Målgruppa er organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner, frisklivssentraler, biblioteker og skoler.

Bestill heftet her!

Bestillingsfrist: 5. august