Åsmund Nordgulen

Koordinator (vikar)
asmund.nordgulen@fnf-nett.no
959 92 135

Håkon Eide Gundersen

Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Vara: Kari Balke Øiseth, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Inger Staubo (nestleder)

Asker Elveforum

Vara: Odd Audun Granaas, BirdLife, Oslo og Akershus

Inger-Marie Gulliksen

Oslofjordens Friluftsråd

Vara: Johan Hval, Oslo og Omland Friluftsråd

Einar Tommelstad

Akershus og Oslo Orienteringskrets

Vara: Hans Christian Apenes, Oppsal Vel

Dag Olav Brækkan

DNT Oslo og Omegn

Vara: Anja Hougaard Storaker, DNT Oslo og Omegn

Inger Tveide

NJFF Oslo

Vara: Per Rune Stav, NJFF Akershus

Arne Bardalen (Styreleder)

Østmarkas Venner

Vara: Elin Langsholt, Lillomarkas Venner

Adrian Mortensen

Koordinator
adrian.mortensen@fnf-nett.no
92 42 16 30

Maria Rundhaugen Tesaker

Koordinator
maria.tesaker@fnf-nett.no
90 65 16 61