FnfOslo og AkershusKalender

Kalender

Viktige datoer for 2023

3. april og 24. april Kurs: Planlegg for natur og friluftsliv – kommunal planstrategi | Les mer

4. mars Informasjonsmøte om Nettverk for en levende Oslofjord | Les mer

13. februar Årsmøte i FNF Oslo og Akershus | Les mer

9. februar Webinar om miljøverdier i skogforvaltningen | Les mer

Styremøter i FNF Oslo og Akershus

9. april, kl. 16:30

17. januar, kl. 16:30

Alle godkjente referater fra styremøtene publiseres fortløpende nederst på denne siden:
https://fnf-nett.no/akershus/om-oss/styre/