FnfOslo og AkershusKalender

Kalender

Viktige datoer for 2023

16. oktober Informasjonsmøte – Behovsplaner for idrett og friluftsliv for Oslo | Les mer

11. oktober Høringsmøte – Kommuneplanens arealdel for Oslo | Les mer

8. september Seminar og debatt «Den viktige nærnaturen» | Les mer

2. – 10. september Friluftslivets Uke | Les mer

24. mai Ekstraordinært årsmøte FNF Oslo og Akershus | Les mer

30. januar Årsmøte FNF Akershus, årsmøte i FNF Oslo og årsmøte i FNF Oslo og Akershus | Les mer

19. januar Informasjonsmøte om revidering av spillemiddelordningen | Les mer

FNF Oslo og Akershus har en kalender som oppdateres fortløpende
over relevante arrangementer nasjonalt og i regionen Oslo og Akershus.
Ta en titt her!

Styremøter i FNF Oslo og Akershus

21. november, kl. 16:30

24. oktober, kl. 16:30

30. august, kl. 10:30

30. juni, kl. 08:30

14. juni, kl. 16:30

17. april, kl. 16:30

21. februar, kl. 16:30

12. januar, kl. 16:30 (FNF Akershus)

11. januar, kl. 16:30 (FNF Oslo)

Alle godkjente referater fra styremøtene publiseres fortløpende nederst på denne siden:
https://fnf-nett.no/akershus/om-oss/styre/