FnfOslo og AkershusOm ossStyre

Styre

Styret i fylket har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet. 

Styreinstruks (vedtatt 21. februar 2023)

Dagens styre ble valgt 30.01.2023 og består av følgende personer:

 • Arne Bardalen, Østmarkas Venner (Leder)
  • Vara: Elin Langsholt, Lillomarkas Venner

 • Inger Tveide, NJFF Oslo (Nestleder)
  • Per Rune Stav, NJFF Akershus

 • Dag Olav Brækkan, DNT Oslo og Omegn
  • Vara: Anja Hougaard Storaker, DNT Oslo og Omegn
 • Jørgen Fog, Skiforeningen
  • Vara: Einar Tommelstad, Akershus og Oslo orienteringskrets
 • Inger Staubo, Asker Elveforum
  • Vara: Odd Audun Granaas, BirdLife, Oslo og Akershus
 • Håkon Eide Gundersen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
  • Vara: Kari Balke Øiseth, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Styremøtereferater

Arkiv styrereferater fra FNF Akershus
Arkiv styrereferater fra FNF Oslo