FnfOslo og AkershusOm ossStyre

Styre

Styret i fylket har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet. 

Kontakt styret på osloogakershus@fnf-nett.no.

Styreinstruks (vedtatt 21. februar 2023)
Styrereferater ligger nederst på siden.

Dagens styre

Dagens styre ble valgt 13.02.2024 og består av følgende personer:

Arne Bardalen (Styreleder)

Østmarkas Venner

Vara: Elin Langsholt, Lillomarkas Venner

Inger Staubo (nestleder)

Asker Elveforum

Vara: Odd Audun Granaas, BirdLife, Oslo og Akershus

Dag Olav Brækkan

DNT Oslo og Omegn

Vara: Anja Hougaard Storaker, DNT Oslo og Omegn

Einar Tommelstad

Akershus og Oslo Orienteringskrets

Vara: Hans Christian Apenes, Oppsal Vel

Inger-Marie Gulliksen

Oslofjordens Friluftsråd

Vara: Johan Hval, Oslo og Omland Friluftsråd

Håkon Eide Gundersen

Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Vara: Kari Balke Øiseth, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Inger Tveide

NJFF Oslo

Vara: Per Rune Stav, NJFF Akershus

Styremøtereferater

Arkiv styrereferater fra FNF Akershus
Arkiv styrereferater fra FNF Oslo