FnfOslo og AkershusPå høring

På høring

Høringsradaren er et verktøy for å gi engasjerte medlemmer i natur- og friluftslivsorganisasjonene en enkel oversikt over hvilke relevante saker for natur og friluftsliv som er på høring fra kommunene, staten og andre myndigheter.

Sakene fanges opp fortløpende av FNF-koordinatorene rundt om i hele landet, som så gjør en vurdering av om den har relevans for naturverdier og friluftslivsinteresser. Det foregår altså en manuell siling av saker som gjøres av det enkelte FNF i hvert fylke.

Se hva som er på høring i regionen ved å trykke på knappen under.

Gå til høringsradaren.no icon

Kommunens overordnede planer

Det er viktig å komme med innspill til kommunens overordnede planer. Her legges grunnlaget for videre utvikling av kommunen, bl.a. arealbruk. Under finnes en oppdatert tabell over hvilke stadier de overordnede planene er i akkurat nå.

Planstrategien skal vise hvilke planer kommunen har behov for og vil prioritere framover. Her kan vi f.eks. spille in at vi ønsker en plan for naturmangfold og en plan for friluftsliv.

Planprogrammet for kommuneplanen skal bl.a. vise hva som skal utredes i forbindelse med kommuneplanen. Her kan vi f.eks. spille inn hvilke naturområder det er viktig å ta vare på.

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise retningen for utviklingen av kommunen. Her kan vi f.eks. spille inn hvilke satsingsområder vi ønsker kommunen skal prioritere (natur, blågrønne ferdselsårer o.l.).

Kommuneplanens arealdel består bl.a. av et plankart med bestemmelser som er juridisk bindende. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes og/eller vernes. Her er det viktig å spille inn områder vi ikke vil skal bygges ned og hvilke krav og føringer kommunen må sette der det er lov å bygge.

KommunePlanstrategiPlanprogramSamfunnsdelArealdelPlan naturmangfoldPlan friluftsliv (eller lignende)
AskerVedtatt oktober 2020. Link

Ny jobbes med mars-mai 2024.
Vedtatt i tidligere kommuner juni 2019.Vedtatt juni 2020.
Link
Under arbeid, høring vært mai 2023.Vedtatt juni 2023.
Link
Vedtatt juni 2021. Link
Aurskog-HølandVedtatt september 2020.
Link
Planprogram under arbeid, høring har vært høst 2022Høring våren 2024.Høring høsten 2024.Oppstart av arbeid med strategi høsten 2023.Vedtatt i 2016.
BærumVedtatt juni 2020.
Link
Samfunnsdel: Vedtatt juni 2021. Link   Arealdel: Vedtatt januar 2022. LinkVedtatt juni 2021.
Link
Vedtatt juni 2023.
Link
Vedtatt juni 2023.
Link
Vedtatt september 2022.
Link
EidsvollPå høring våren 2024.Vedtatt mars 2023.
Link planprogram
Link arealstrategi
Vedtatt november 2021.
Link
Vedtatt mars 2021.
Link
Vedtatt juni 2023.
Link
Vedtatt november 2017.
Link
EnebakkVedtatt oktober 2020.
Link
Vedtatt oktober 2020.
Link
Vedtatt mars 2023.
Link
Under arbeid, høring har ikke vært.Har Klima- og miljøplan.
Link
Har plan, rulleres nå.
Link
FrognPå høring til 1. mars 2024.
Link
Vedtatt februar 2022.
Link
Vedtatt april 2019.
Link
Vedtatt juni 2023.
Link
Finnes ikke. Finnes ikke.
GjerdrumVedtatt 2022.
Link
Oppstart ny versjon i 2023.
Arealdel: Vedtatt desember 2018.
Link
Vedtatt mai 2018.
Link
Vedtatt mai 2012.
Link
Startet opp arbeidet med ny arealdel.
Ingen plan. Planlegges heller ikke.Vedtatt mai 2013.
Link
Planlegger ingen ny plan.
HurdalPå høring våren 2024.Vedtatt oktober 2016.
Link
Vedtatt juni 2018.
Link
Vedtatt juni 2018. LinkUnder arbeid, høring vært september 2023.Vedtatt februar 2023.
Link
LillestrømPå høring våren 2024. ?Vedtatt juni 2020.
Link
Vedtatt juni 2023.
Link
Vedtatt april 2024.
Link
Vedtatt desember 2020.
Link
LunnerArealdel:
Vedtatt januar 2021
Link
Under arbeid, høring vært mai 2023.
LørenskogUnder arbeid våren 2024.Samfunnsdel: Vedtatt mars 2020.
Link  

Arealdel: Vedtatt desember 2022
Link
Vedtatt november 2020.
Link
Vedtatt mars 2023.
Link
Under arbeid 2024.
Link
Skal sette i gang med planen i 2023.
NannestadVedtatt november 2020.
Link
Vedtatt juni 2022.
Link
På høring. Frist: 12.02.23Vedtatt mai 2019.
Link 
Vedtatt mars 2019.
Link
Vedtatt november 2022.
Link
NesVedtatt september 2020.
Link
Vedtatt mars 2022.
Link
Vedtatt mars 2024.
Link
Vedtatt april 2024.
Link
Har ingen planVedtatt april 2019.
Link
NesoddenPå høring til 6. mars 2024.
Link
Vedtatt mars 2021. LinkVedtatt januar 2022. LinkVedtatt desember 2022. LinkVedtatt 2022 (Miljø- og klimaplan). LinkVedtatt desember 2021 (Folkehelseoversikt). Link
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er planlagt ferdigstilt i 2027.
NittedalVedtatt i september 2020. LinkVedtatt mai 2021. LinkVedtatt januar 2023. LinkUnder arbeid, høring vært mars 2023.Planprogram for revisjon vedtatt oktober 2022. LinkPå høring til 28. januar 2024.
Link
Nordre FolloVedtatt april 2020.
Link 
 ?Vedtatt 2019.
Link
Vedtatt mai 2023.
Link
Vedtatt desember 2022.
Link
Vedtatt september 2022.
Link
OsloVedtatt november 2020.
Link
Arealdel:
Vedtatt desember 2021.
Link
Vedtatt januar 2019.
Link
På høring til 22. desember 2023.
Link
Handlingsplan vedtatt september 2023.
Link
Vedtatt september 2020.
Link
RælingenVedtatt juni 2020. LinkVedtatt oktober 2020. LinkVedtatt oktober 2021. LinkVedtatt februar 2023.
Link
Ingen plan.Under arbeid, høring vært november 2022
UllensakerVedtatt mars 2021.
Link
Vedtatt august 2017.
Link
Vedtatt april 2020.
Link
Vedtatt mars 2021.
Link
Strategi vedtatt april 2024.
Link
Vedtatt i 2015.
Link
VestbyVedtatt juni 2024.
Link
 ?Under arbeid, høring vært november 2022Vedtatt juni 2023.
Link
Vedtatt juni 2024.
Link
Vedtatt november 2021.
Link
ÅsVedtatt desember 2020.
Link
 ?Vedtatt juni 2022.
Link
Vedtatt juni 2022.
Link
Vedtatt oktober 2019.
Link
 ?
Tabell: Oversikt over hvilke stadier overordnede planer i Oslo og Akershus er i nå. Oppdatert 08.12.2023.