FnfOslo og AkershusViken: Arealregnskap i støpeskjeen

Viken: Arealregnskap i støpeskjeen

Høsten 2021 startet vi en digital seminarrekke for å fremme arealregnskap som verktøy i kommunal arealplanlegging. Se mer om arealregnskap og tidligere webinarer.

Denne gangen arrangerer vi et webinar delvis basert på pilotregnskapet for Viken fylke, som nå lanseres. Vi tar for oss noen viktige temaområder som bør synliggjøres i et arealregnskap.

Webinaret gir også en oppdatering om Regjeringens arbeid med en veileder for arealregnskap, og behovet for å kutte betydelige klimagassutslipp ved omlegging i kommunal arealforvaltning.

Kobling til video:  Webinar_ Arealregnskap i støpeskjeen-20230503_085851-Opptak av møte.mp4

Kobling til presentasjonene:

 Biofokus_Terje Blindheim_Viken fylkeskommune 030523.pdf

 Elin Tangen Skeide_Viken fylkeskommune_230503-ViFK_intro webinar.pdf

 EvaLillKvisle_230503-Arealregnskap og friluftslivsarealer.pdf

 Ingrid Kleppernes Verne_Miljødirektoratet_Klimagassutslipp fra arealbruk.pdf

 KDD_Mari Olea Lie_Veiledning om arealregnskap i kommuneplan Viken 3 mai 2023.pdf

 Kjersti_230503_ViFK_Arealregnskap_webinar_Arealregnskap i støpeskjeen.pdf

 Lars Slåke_NVE_flom og skred i et klima i endring.pdf