FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloAktuelt › 13. april – Årsmøte i FNF Oslo

13. april – Årsmøte i FNF Oslo

Årsmøtet for FNF Oslo avholdes tirsdag 13. april, kl.18:00

Vi tar sikte på å holde møtet digitalt gjennom Teams. Saker som ønskes tatt opp på møtet må sendes inn senest fredag 12. mars til oslo@fnf-nett.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil sendes ut til de tilsluttede organisasjonene og gjort tilgjengelig på FNF Oslo sine nettsider senest 2 uker før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!