FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloArrangement › 3. september – Startkurs i QGIS

3. september – Startkurs i QGIS

Tid: Torsdag 3. september, kl. 17-21
Sted: Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

Koronasituasjonen; vi tar forbehold om endringer i tråd med Folkehelseinstituttets og kommunenes råd og retningslinjer i forhold til koronasituasjonen. Eventuelle endringer eller avlysninger vil bli meldt fra om til påmeldte, og annonsert på nett og Facebook.

Målgruppe
Kurset er rettet mot frivillige organisasjoner som jobber med høringsuttalelser i forbindelse med arealforvaltningsaker. Det kreves ingen tidligere erfaring med bruk av GIS, men grunnleggende datakunnskaper er en fordel.

Hva lærer du på kurset?

Etter kurset skal du kunne forstå hva GIS er, finne relevante bakgrunnskart og relevante data som skal vises, få dette inn i QGIS, forstå innholdet i datasettet og produsere et ferdig estetisk pent kart til utprinting.

Hva er GIS og hva kan det brukes til for natur- og friluftsorganisasjoner

Laste ned og installere QGIS på din PC
Laste ned QGIS og endre språket til norsk

Hvilket koordinatsystem og hvilken filtype bør brukes
Anbefalt koordinatsystem – UTM 32
Anbefalt filtype på datasett – GML

Hvordan finne kartdata for din kommune
Hva er AR50 og hvorfor er dette kartet lurt å bruke
Hvilken informasjon finnes i AR50
Hvordan laste inn kartdataene

Tolking av datasett: Hva inneholder datasettet?
Hva er punkter, linjer og polygoner
Hvor finner man dokumentasjon til datasettet
Attributtabellen – datasettets informasjon i tabell
Velge ut element fra kartdata med spørring/filtrering av data etter egenskaper

Hvordan fargelegge kartbildet
Bestem farger selv
Automatisk fargelegging etter fargestandard og hvor finner man fargestandarder for ulike typer datasett

Hvordan finne relevante data for natur og friluftsliv
Hvor kan man finne relevante data for natur og friluftsliv
Hvordan laste inn ulike typer data

Hvordan legge til bakgrunnskart
Hva er forskjellen mellom AR50 og WMS bakgrunnskart?
Bruk av WMS-tjeneste
Relevante WMS-kart for natur- og friluftslivsinteresser/andre typer relevante WMS-kart til bakgrunnsbruk.

Hvordan markere interesseområde eller -punkt
Lære om de forskjellige polygonverktøyene (flater, linjer og punkter)

Fremstilling av kartdokument med kartdata

Kursholder er Anders Johan Konnestad, Konnestad Consulting.

Kurset er gratis.

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus.