FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloAktuelt › Friluftslivets uke 2021: Hvem tør å redde Oslofjorden?

Friluftslivets uke 2021: Hvem tør å redde Oslofjorden?

Fredag 3. september arrangerte Forum for natur og friluftsliv (FNF) i henholdsvis Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, som tilsammen representerer over 70 natur- og friluftsorganisasjoner i regionen, politisk seminar på Hvaler om tiltaksplanen for Oslofjorden. Seminaret ble arrangert i forbindelse med friluftslivets uke, og FNF benyttet anledningen til å stille stortingspolitikerne det viktige spørsmålet før valget – Hvem tør egentlig å redde Oslofjorden?

Under seminaret var det duket for innlegg, paneldebatt og valgkamp. På slutten av dagen fikk deltakerne av arrangementet mulighet til å prøve seg på fridykking, for å se hvordan livet under vann egentlig står til.

Aslak Bonde, politisk journalist, ledet oss gjennom dagen, og var ordstyrer i både paneldebatten og valgkampen.

Innledende presentasjoner

Ola Elvestuen, stortingsrepresentant (V) og initiativtaker til tiltaksplanen for Oslofjorden åpnet arrangementet, etterfulgt av ordfører på Hvaler, Mona Vauger (Ap), Monika Olsen, Nasjonalparkforvalter på Hvaler, Vidar Holthe, NJFF Østfold og Paul Henriksen, Oslofjordens Friluftsråd.

Mona Vauger, ordfører på Hvaler (Ap), Paul Henriksen, Oslofjordens friluftsråd og Ola Elvestuen (V) var blant foredragsholderne.


Paneldebatten

Etter de foregående innleggene var det paneldebatt mellom forskere og natur- og friluftsorganisasjoner.

Vi spurte: Hvordan kan vi på best mulig måte dra nytte av tiltaksplanen for Oslofjorden, og hva kan vi som natur- og friluftslivsorganisasjoner gjøre for Oslofjorden?

Til paneldebatten stilte Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund, Paul Henriksen, Oslofjordens friluftsråd, Henning Hoff Wikborg, Den Norske Tutistforeningen (DNT), Bjørn Gunnar Ganger, Naturvernforbundet, Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Kurt Allan Hansen, Fjordfisk, og André Staalstrøm, Norsk institutt for Vannforskning (NIVA).

Valgkamp

Det nærmer seg stortingsvalg, og vi inviterte alle de politiske partiene på Stortinget til valgkamp om Oslofjorden. Vi spurte politikerne om hva de vil gjøre for Oslofjorden:

  • Hva er din innstilling til trålfiske og fritidsfiske i Oslofjorden?
  • Hva mener du må gjøre i henhold til utslipp av kloakk, og næringsstoffer fra landbruk og industri?
  • Hva mener du er den beste løsningen for å redde Oslofjorden?

Til valgkampen stilte Benedicte Lund, Stortingsrepresentant Østfold, Miljøpartiet de grønne, Bjørnar Laabak, Vararepresentant nr. 1 for Østfold Fremskrittspartiet, Britt E. Gulbrandsen, Fylkestingsrepresentant Østfold Kristelig folkeparti, Shakeel Rehman, Stortingsrepresentant nr. 5 Østfold Arbeiderparti, Freddy André Øvstegård, Stortingsrepresentant Østfold Sosialistisk Venstreparti, Hannah Berg, Stortingsrepresentant Østfold RØDT, Kari Sofie Bjørnsen, Stortingskandidat Akershus Høyre, Maren Hersleth Holsen, Stortingskandidat Viken Venstre, og Ole André Myhrvold, Stortingskandidat Senterpartiet Østfold.

Deltakere valgkamp fra Venstre: Benedicte Lund (MDG), Bjørnar Laabak (FrP), Britt E. Gulbrandsen (Krf), Shakeel Rehman (AP), Freddy André Øvstegård (SV), Hannah Berg (RØDT), Kari Sofie Bjørnsen (H), Maren Hersleth Holsen (V), Ole André Myhrvold (Sp).
Ordstyrer til høyre: Aslak Bonde.

Fridykking

Etter endt debatt, kunne de som ønsket det prøve seg på fridykking med fridykkerklubben Spearos og Pia Ve Dahlen fra Lei en Biolog.

Fridykking med Spearos

Oppfordring:

Natur- og friluftsorganisasjonene er ikke involvert i Oslofjordrådet. Det burde de være. Kan Forum for natur og friluftsliv være en pådriver for å få organisasjonenes stemme hørt?

Hvordan kan vi formidle kunnskapen om Oslofjorden til folk flest? Folk må bli kjent med fjorden vår, og vite hva vi står i fare for å miste. Det krever mot og tøffe politiske beslutninger.

Hvem tør egentlig å redde Oslofjorden?

Se opptak av seminaret fra Friluftshuset på Storesand her.


Media var tilstede under arrangementet:

NRK Oslo og Viken (ca. 6 min inn i sendingen).
Dagsavisen Demokraten