FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloFriluftsnytt

Friluftsnytt

Formålet med nyhetsbrevet Friluftsnytt er å informere om alle viktige høringssaker som berører natur og friluftslivet i Oslo, Akershus og OOFs øvrige medlemskommuner i nabofylkene Oppland og Buskerud. I tillegg ønsker vi også å informere om kurs, seminarer, fagstoff, forskning o.l.

Nyhetsbrevet «Friluftsnytt» ble lansert i september 2016 og har som mål å informere alle dere som er engasjert i natur- og friluftssaker i Oslo og Akershus. Nyhetsbrevet lages i et samarbeid mellom Forum for Natur og Friluftsliv i Akershus (FNF Akershus), Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo (FNF Oslo) og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF).

Friluftsnytt utgis annenhver fredag, og vi sender dette nyhetsbrevet til om lag 350 personer, organisasjoner, kommuner o.l. Se arkiv for tidligere utgivelser her.
Del det gjerne med andre dere mener kan ha nytte av brevet.

Vi hører gjerne fra deg!

Vi har mottatt gode tilbakemeldinger så langt, og hører gjerne mer fra dere – både ros og ris! Vi oppfordrer dere også til å tipse oss om viktige saker som vi ikke har greid å fange opp.

Kontakt oss på friluftsnytt@fnf-nett.no!