FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloOm ossStyret

Styret

Styret i fylket har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet. 

Styreinstruks

Dagens styre ble valgt 24.03.2022 og består av følgende personer:

 • Arne Bardalen, Østmarkas Venner (Leder)
  • Vara: Helga Gunnarsdóttir, Østmarkas Venner
 • Jørgen Fog, Skiforeningen
  • Vara: Anne-Grethe Woie, Folkesportklubben Mila
 • Martin Veastad, Oslo og Omland Friluftsråd
  • Vara: Nicolay Moe, Oslofjordens Friluftsråd
 • Odd Audun Granaas, Birdlife, avd. Oslo og Akershus
  • Vara: May-Linn Eliassen, BirdLife, Oslo og Akershus
 • Randi Wilhelmsen, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
  • Vara: Helen Svensson, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Styremøtereferater