FnfOsloAktuelt › Opptak av kurs i politisk påvirkning

Opptak av kurs i politisk påvirkning


Onsdag 18. november arrangerte FNF Oslo og FNF Akershus kurs i politisk påvirkning. Se kursbeskrivelsen her.

Kurset bestod av to deler. Første del var med Katrine Gramnæs, forfatter av boka «Lobby – 10 tips til politisk gjennomslag», der Katrine gikk gjennom tipsene og svarte på spørsmål. I andre del fortalte Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for SV, om hvordan det var å sitte som mottaker av innspill og ga tips om hvordan hva som fungerer og hva som ikke fungerer så godt for å nå fram til politikere.

På grunn av korona-restriksjoner ble kurset holdt som webinar, og strømmingen ble fulgt av ca. 40 personer.

Gikk du glipp av kurset?

Opptaket er tilgjengelig til 01.01.2021.

Powerpointer fra kurset

10 tips til politisk gjennomslag, Katrine Gramnæs

Mottaker av innspill: Hva fungerer og hva fungerer ikke?, Nicholas Wilkinson