FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloUttalelser › Uttalelse til endring av varslingsområde for Lahaug skytebane

Uttalelse til endring av varslingsområde for Lahaug skytebane

FNF Oslo, FNF Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd er fremdeles imot skytebane på Lahaugmoen i kanten av Gjelleråsmarka, slik vi var da planprogrammet var ute til høring i 2017. Den varslede utvidelsen av varslingsområde på 6 dekar nordøst i området endre ikke på realiteten i prosjektet. Vi har derfor ingen spesielle anmerkninger i forhold til dette.

Vi benytter i stedet anledning til å minne forslagsstilleren og kommunen om alle ulempene som forslaget har for natur- og friluftslivet i området. Viktige faktorer som økt fokus på naturmangfold og kommunesammenslåing har også endret forutsetningene siden sist.

Se uttalelsen til endring av varslingsområde for Lahaug skytebane i sin helhet her

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av:
Akershus og Oslo Orienteringskrets, DNT Oslo og Omegn, Lillomarkas Venner, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus.