FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloArrangement › 11. feb – Webinar: Kurs i digitale årsmøter

11. feb – Webinar: Kurs i digitale årsmøter


Tid:
torsdag 11. februar, kl. 17:00-20:00
Sted: Webinar/Teams-møte

FNF Akershus og FNF Oslo inviterer natur- og friluftslivsorganisasjonene i regionen til kurs i gjennomføring av digitale årsmøter. Det er Frivillighet Norge som holder kurset.  

Det er ingen lov som regulerer hvordan man skal drive frivillige organisasjoner, derfor er det våre egne vedtekter som regulerer hvordan det skal gjøre. Mange er nå i en situasjon der det ikke er regulert hvordan et digitalt årsmøte skal gjennomføres eller om det i det hele tatt er lov. Frivillighet Norge ser ofte til Aksjeloven for å finne svar på utfordringer som ikke er regulert andre steder, og i løpet av det siste året er den midlertidig endret og foreslått endret til at digitale årsmøter er lov. Vårt utgangspunkt er derfor at det er lov å gjennomføre digitale årsmøter og at styret tar den avgjørelsen. Men dette fører til nye problemstillinger styret må ta tak i for å sikre at alle medlemmer har mulighet til å delta, til å høres og til å avgi sin stemme.

På dette webinaret vil vi gå gjennom hva styret må tenke på og vurdere i forkant av årsmøtet, hvordan årsmøtet kan gjennomføres og hvilke digitale verktøy man kan bruke og hvordan de fungerer i praksis.

Kurset er gratis men krever påmelding. Ved stor pågang forbeholder vi oss retten til å prioritere medlemsorganisasjonene.

Kurset arrangeres i regi av FNF Akershus og FNF Oslo.