FnfØstfoldUttalelser › Nasjonal ramme for vindkraft på land

Nasjonal ramme for vindkraft på land

Nasjonal ramme for vindkraft på land hadde høringsfrist 1. oktober 2019. Østfold var ett av 23 områder som NVE hadde utpekt som mulig egnet for vindkraft. Saken utløste et stort engasjement både nasjonalt og regionalt, og 9 av 10 tilslutta organisasjoner i FNF Østfold stilte seg bak uttalelsen som konkluderte med at vi ikke ønsker ytterligere områder for vindindustri i fylket.  

Uttalelsen som ble levert kan du lese her.