FnfØstfoldUttalelser › Uttalelse til forskrift om RMP i Akershus og Østfold

Uttalelse til forskrift om RMP i Akershus og Østfold

Ny forskrift for regionalt miljøprogram for Østfold og Akershus var på høring med frist 15. november. De foreslåtte endringene vil føre til en lemping på noen av kravene, som igjen kan føre til at miljømålene som er satt i vannforvaltningsplanene ikke blir nådd. Sammen med FNF Akershus leverte vi denne høringsuttalelsen til forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold.

Les uttalelsen her.