Illustrasjonsbilde
FnfØstfoldAktueltArrangement › Regional planstrategi

Regional planstrategi

Viken fylkeskommune er i full gang med å lage en regional planstrategi. Hensikten med arbeidet er å gi en oversikt over utfordringer og muligheter i Viken-samfunnet. Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen og det er gjennom planstrategien en definerer behov for ytterligere planer. FNF Østfold har levert innspill i en tidlig fase, og organisasjonene inviteres også til å bidra videre. Strategien skal gjelde fra 2021-2030.

For mer informasjon les her, og meld deg på webinaret 29. april.