FnfØstfoldAktueltUttalelser › Deponering av masser

Deponering av masser

Store samferdselsprosjekter i vårt distrikt fører til enorme mengder med overskuddsmasser. Massene må deponeres et sted, og ofte legges deponier i LNF-områder. Dette fører igjen til endringer av areal og bortfall av områder for friluftsliv i mange tilfeller. Deponiene kan også føre til uønsket avrenning til vannforekomster, så det er naturlig for FNF Østfold å følge opp disse sakene. Her kan du lese vår uttalelse til søknad om utslippstillatelse fra Thorbjørnrød massedeponi i Fredrikstad kommune.