FnfØstfoldAktuelt › Innspill til ivaretakelse av natur og friluftsliv i Oslo og Viken

Innspill til ivaretakelse av natur og friluftsliv i Oslo og Viken

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. FNF jobber for å sette natur- og friluftslivssaker på dagsorden. De regionale foraene i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold sammen laget en brosjyre som gir politikerne i Oslo og Viken konkrete punkter det bør jobbes med. Til sammen har vi 41 unike tilsluttede organisasjoner med over 260 000 medlemskap.

FNF-ene i Oslo og Viken ønsker at befolkningen i Oslo og Viken skal ha gode muligheter til friluftsliv, i en natur som forvaltes på en bærekraftig måte.

Vi håper brosjyren kan være et nyttig verktøy i dialog med regionale og kommunale politikere og myndigheter.

Brosjyren tar opp flere temaer, som hvordan man kan planlegge for bærekraftig arealbruk, planlegge for friluftsliv og folkehelse og tilrettelegge for medvirkning fra organisasjonene. Under hvert tema har vi listet forlag til hvordan dette kan gjennomføres og begrunner hvorfor vi mener dette er veien å gå.


Se brosjyren med innspill til Oslo og Vikens politikere her!