FnfØstfoldAktuelt › Viken: Søk penger til Frivillighetens år 2022

Viken: Søk penger til Frivillighetens år 2022

Viken fylkeskommune og Forum for natur og friluftsliv i Akershus, Buskerud og Østfold samarbeider om en ekstra felles satsing i anledning Frivillighetens år. Formålet er å styrke frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner med lokale friluftsaktiviteter i Viken, og midlene blir tildelt utenom andre tilskuddsordninger.

Les mer om Frivillighetens År 2022

Midlene skal fordeles til frivillige organisasjoner tilsluttet de tre FNFene for å stimulere til åpne friluftslivsaktiviteter spredt rundt i hele Viken, under Frivillighetens år 2022.

Representanter fra administrasjonen i de tre FNFene og Viken fylkeskommune utgjør et vurderingsutvalg som bestemmer fordeling av støtte til organisasjonene. Det prioriteres en god geografisk spredning av aktiviteter i Viken.

Søknadsfrist: 6. februar 2022

Kriterier for å få støtte

  • Frivillige organisasjoner tilsluttet FNF i Viken kan søke om grunnstøtte på 10 000 kr per lokale arrangement i Frivillighetens år.
  • Aktiviteten må være koblet til markeringen av Frivillighetens år gjennom hovedsatsingene i denne markeringen, som for eksempel Vår Dag, På tur med en du ikke kjenner og Friluftslivets uke.
  • Arrangementene skal gjennomføres på fritiden, og være åpent og gratis for alle (også de som ikke er medlem i organisasjonen)
  • Arrangementene skal gjennomføres i Viken
  • Aktiviteten skal synliggjøres i kalenderen til Frivillighetens år.
  • Det skal sendes en enkel rapport til FNF, som dokumenterer gjennomføringen av aktiviteten innen 10. desember 2022.

Følgende organisasjoner er tilsluttet FNF i Akershus, Buskerud og Østfold og kan søke
Lokale lag av disse kan også søke.

4H Østfold
Akershus og oslo orienteringskrets
Birdlife Norge, avd. Buskerud
Birdlife Norge, avd. Oslo og Akershus
Birdlife Norge, avd. Østfold
Buskerud Botaniske forening
Buskerud KFUK-KFUM speidere
Buskerud Orienteringskrets
Bærum Elveforum
Bærum Natur og friluftsråd
DNT Drammen og Omegn
DNT Indre Østfold
DNT Nedre Glomma
DNT Oslo og omegn
DNT Ringerike
DNT Vansjø
Drammen klatreklubb
Follo sopp- og nyttevekstforening
Kongsberg og Omegns Turistforening
Lillomarkas venner
Naturvernforbundet i Buskerud
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Naturvernforbundet i Østfold
Nesodden Kajakklubb
NJFF Buskerud
NJFF Østfold
Norges Jeger- og fiskerforbund Akershus
Norsk organisasjon for terrengsykling, Drammen og Omegn
Norsk Organisasjon for terrengsykling, Oslo og omegn
Oslo og omland friluftsråd
Oslofjorden Friluftsråd
Skiforeningen
Skogselskapet i Oslo og Akershus
Skogsselskapet i Buskerud og Telemark
Tistedalen Friluftslag
Vestmarka krets av Norges Speiderforbund
Østfold Botaniske Forening
Østmarkas Venner