FnfØstfoldAktuelt › Temastrategi Frivillighet- Viken fylkeskommune

Temastrategi Frivillighet- Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har utarbeidet en temastrategi for frivillighet, og denne har vært på høring med frist 31. desember 2021. Formålet med en slik temastrategi er å knytte fylkeskommunens egne virkemidler til frivilligheten i fylket, og den vil derfor være et viktig styringsverktøy.

Viken fylkeskommune har to hovedstrategier på frivilligfeltet:

Styrke regionale ledd av frivillighet

Styrke innovative virkemidler

Forum for natur og friluftsliv i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold samarbeidet om et innspill til strategien. De viktigste tilbakemeldingene kan oppsummeres slik:

  • FNF er ikke en paraplyorganisasjon slik det er referert til i dokumentet.
  • Økonomiske virkemidler bør differensieres. Driftsmidler bør gis uten føringer for å sikre kontinuitet i organisasjonene. Tilskuddsmidler kan i større grad spisses mot prosjekter og tiltak som bidrar til å oppfylle fylkeskommunens mål.
  • Fylkeskommunen må sørge for god medvirkning på alle plan og tilpasse målgruppene. FNF har et godt samarbeid med avdelingen som har ansvar for friluftsliv og frivillighet, men ønsker også bedre kontakt med planavdelingen og samferdsel.

Det ble levert i alt 13 høringsinnspill, og strategien skal behandles av Fylkestinget i mars. Fylkeskommunen vil jobbe videre og gå i dialog med oss for å i første omgang lage en handlingsplan som kan inneholde tiltak som starter de viktigste prosessene fram mot neste år. Dette kan være å initiere samarbeidsavtaler, jobbe med kommuner som ikke har egen strategi for frivillighet (gjelder omtrent halvparten av kommunene i fylket) og å avholde en samling med fylkeskommune, kommuner og frivillige organisasjoner som deltakere. Dette kommer de tilbake til.

Hvis du vil lese hele innspillet vårt til temastrategien, finner du det her.