FnfØstfoldAktueltArrangement › Skogdag i Prestebakkefjella naturreservat

Skogdag i Prestebakkefjella naturreservat

Naturvernforbundet i Østfold, Skogselskapet i Østfold og Forum for natur og friluftsliv Østfold inviterer til Brobyggerarrangement ved Bråtane husmannsplass i Prestebakkefjella Naturreservat.

Hvordan vi bruker skogen har stor påvirkning på klima og naturmangfold, og hensikten med dagen er å få ny kunnskap, utveksle erfaringer på tvers av landegrenser, samt skape dialog mellom naturverninteresserte og skogeiere.

Tid: 5. april kl 10-15

Følgende vil bidra med innlegg:
Åsa Kasimir, forsker ved Gøteborgs Universitet og bidragsyter til FNs klimapanel. Om skogbruk og myr i et klimaperspektiv.
Pål Martin Eid, Statens Naturoppsyn, Miljødirektoratet. Om praktisk restaurering av myr.
Henrik Johansson, Skogsstyrelsen i Sverige. Om selektiv hogst.

Opplegg:
Vi har Bråtane husmannsplass som utgangspunkt for dagen. Her møtes vi kl 10 for en kopp kaffe, før vi tar en vandring i naturreservatet for å se på forskjellige områder knyttet opp mot temaet. Ha på gode sko og kle deg etter været. Runden er ca 2,5 km. Tilbake på Bråtane blir det mat og samtale.

På grunn av bestilling av mat må vi be om at du melder deg på ved å svare på til Nina Frydenlund på ostfold@fnf-nett.no innen 1. april. Meld også fra om eventuelle allergier.