Bernstøtten
FnfØstfoldAktueltUttalelser › Klage på vedtak- Gylderåsen

Klage på vedtak- Gylderåsen

Forum for natur og friluftsliv Østfold har, på vegne av Birdlife Østfold, DNT Vansjø, Naturvernforbundet i Nordre Follo og Moss, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold og Østfold Botaniske Forening, klaget på Våler kommunes vedtak om områderegulering for Gylderåsen- stort datasenter/kraftkrevende industri.

Planprosessen har pågått lenge, og forutsetningene for områdereguleringen har endret seg, med tanke på hvilke aktører som er aktuelle til å etablere seg. Vi anfører 3 punkter i vår klage, som vi mener at kommunen burde sett nærmere på.

  1. Planens konsekvenser for friluftslivet
  2. Statsforvalterens vurderinger for å trekke innsigelse synes ikke fulgt opp i vedtaket
  3. Kommunens habilitet

Kommunen har valgt å ikke ta vår klage til følge, og klagen skal dermed oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Les hele klagen vår her.