Vandring i reservatet
FnfØstfoldAktueltArrangement › Årsmøte i FNF Østfold 13. april -meld deg på!

Årsmøte i FNF Østfold 13. april -meld deg på!

Årsmøte i FNF Østfold vil bli avholdt 13. april på Scandic hotell i Sarpsborg kl 18-20.30.

Tid: 13. april kl 18-20.30 (Møterommet er åpent fra 17.30)
Sted: Scandic Hotell Sarpsborg, Sandesundveien 1- Møterom Saga
Servering: Wraps, kaffe, te og snacks

Før vi går gjennom formalitetene vil vi ha et innlegg om erfaringer med og konsekvenser av vindkraft i Østfold. Kristin Brath, leder i Motvind Østfold, vil holde et innlegg og deretter vil det være mulig å stille spørsmål og diskutere hvordan vi skal forholde oss til denne problematikken i Østfold.

Tidsplan

1800-1845: Innlegg v/ Kristin Brath
1845-1915: Diskusjon
1915-1925: Pause
1925-2030: Gjennomgang av dagsorden

Dagsorden

1.   Velkommen til årsmøtet

2.   Valg av ordstyrer

3.   Valg av referent

4.   Valg av to til å signere protokoll

5.   Godkjenne innkalling og dagsorden

6.   Godkjenne årsmelding og regnskap

7.   Vedta årsplan- diskusjon

8.   Velge revisor
       Ole Mathis Kruse har sagt seg villig til å være revisor også for 2023.

9.   Valg av nytt styre og leder

Representanter til styret:
Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold: styremedlem Hans Hvidsten og vara Sixten Karlsson.
Den Norske Turistforening: styremedlem Stein Bukholm (Tistedalens Friluftslag) vara Päivi Hilska
Norsk Ornitologisk Forening Østfold og Østfold Botaniske Forening: styremedlem Ole Petter Skallebakke, vara ikke bestemt
Naturvernforbundet i Østfold: styremedlem Ragnar Johnsen, vara ikke bestemt
Oslofjordens Friluftsråd: styremedlem Espen Søilen, vara Cathrine Restad-Hvalbye
Skogselskapet i Østfold: styremedlem Ronald Fredlund, vara Ole-Christian Løchen

10. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

Påmeldingsfristen var 5. april, men send meg en e-post hvis du er interessert i å delta!

Årsmelding for 2022
Årsregnskap for 2022
Revisjonsberetning
Årsplan for 2023
Agenda for årsmøtet