FnfØstfoldAktueltUttalelser › Første felles kommuneplan- Indre Østfold

Første felles kommuneplan- Indre Østfold

Indre Østfold kommune har hatt på høring sin første felles kommuneplan etter sammenslåingen av fem kommuner. Noen tilsluttede organisasjoner i FNF Østfold har levert noen innspill til planforslaget.

Indre Østfold kommune er Norges største landbrukskommune og ønsker et strengt vern av matjord. Kommunen er også den første i Østfold som aktivt har tatt inn en bestemmelse om at de ikke ønsker store områder med vindkraft i sine LNF-områder. Men LNF-områder kan alltid omdisponeres og vi har gitt innspill om at denne bestemmelsen må skjerpes for at den skal holde lenge. Vi har også gitt innspill om at ødelagt myr bør restaureres i stedet for å bygges ned.

Resten av uttalelsen kan du lese her.