FnfØstfoldAktuelt › God sommer!

God sommer!

Det er siste innspurt før noen ukers sommerferie. Jeg håper at alle får nyte noen fine sommerdager og lade batteriene, før vi igjen går løs på planarbeid og annen aktivitet igjen i august.

Plansaker

Det er en del planer som har kommet på høring allerede nå, men med høringsfrist etter sommerferien. De fleste myndigheter har begynt å skjønne at høringsfrist i, eller tett opptil sommerferien, er svært ugunstig. Av kommuneplaner er det Rakkestad og Råde som er på høring, og vi sørger for at Høringsradaren skal være oppdatert når FNF-kontoret stenger for sommeren, fra fredag 7. juli til 6. august.

Friluftslivets Uke 2023

Over sommeren fortsetter vi planleggingen av vårt felles arrangement i Friluftslivets Uke, der FNF i Østfold, FNF i Buskerud og FNF i Oslo og Akershus inviterer organisasjoner, myndigheter, fagfolk og politikere til diskusjon og debatt. I år blir arrangementet holdt på Besøkssenter våtmark Oslo Østensjøvannet, 8. september, kl 10-14. Programmet er ikke helt spikret ennå, men ser foreløpig slik ut:

  1. Hva er grønnstruktur og hvilke verdier gir det i tettbygde strøk?
  2. Utfordringer: Levekårsforskjeller, fortetting vs vern, verdsetting av nærnaturen
  3. Virkemidler og gode eksempler

Det vil bli faglige innlegg og selvsagt mulighet for noen organisasjoner til å dele noen synspunkter på hva dere mener er utfordringene ved å ta vare på gode rekreasjonsområder i bynære strøk. På slutten av dagen vil inviterte politikere få diskutere hvordan de vil bidra til å bevare natur i byen.

Så hold av datoen hvis dette er et arrangement dere kan tenke dere å delta på!

Politisk brosjyre

Til høsten er det lokalvalg, og vi tror det er en god ide å sende ut en brosjyre til alle nyvalgte politikere som skal styre og stelle i kommunene i Østfold til høsten. Et utkast er sendt til alle kontaktpersoner i tilslutta organisasjoner, og frist for tilbakemelding er satt til 31. august. Det er meningen at dokumentet skal være et felles utspill fra alle tilslutta organisasjoner, så jeg håper dere tar dere tid til å se på det og gi en tilbakemelding hvis det er momenter dere ikke vil stille dere bak, eller poenger dere vil trekke fram som spesielt viktige.

På vegne av styret i FNF Østfold takker jeg for samarbeidet så langt i 2023 og ønsker dere alle en riktig god sommer!