FnfØstfoldAktueltUttalelser › Hvem ser på samla belastning ved havvind i Skagerak?

Hvem ser på samla belastning ved havvind i Skagerak?

FNF i henholdsvis Agder, Telemark, Vestfold og Østfold har uttalt seg til planer om vindkraft til havs i den svenske delen av Skagerak. Planområdet omfatter 530 km2 i Skagerak, knappe 50 km fra fastlandet i Larvik kommune, og drøye 40 km fra grensen til nasjonalparkene Ytre Hvaler, Færder og Jomfruland.

Vårt viktigste innspill er at vi etterlyser et tydelig ansvar for den samlede belastningen av alle menneskelige påvirkninger i havområdene som er viktige områder for marint liv og sjøfugl.

Uttalelsen i sin helhet kan du lese her.