Vandring i reservatet
FnfØstfoldAktueltArrangement › «Skog og klima»- Brobyggerdag 9. november

«Skog og klima»- Brobyggerdag 9. november

For å skape dialog mellom naturvernere og skogeiere arrangerer Naturvernforbundet i Østfold, Skogselskapet i Østfold, Naturskyddsföreningen i Strömstad og FNF Østfold brobyggerdag med tema skog og klima 9. november.

Tid:  Torsdag 9. november kl. 0930.  Vi satser på å avslutte mellom 15 og 16.
Sted:  Klubbhuset på Kasen i Lommeland i Strømstad kommune og skogen rundt

Faglige innlegg
Paul Christensson, nestleder i styret Södra Skogsägarna og styreleder i LRF Skogsägarna (det svenske bondelaget) «Skog og klima i et skogeierperspektiv»
Amanda Tas, phil.mag. miljøvitenskap og naturkartlegger. «Skogbrukets påvirkning på klimaet»
Svein Solberg, forsker på NIBIO.  Jobber med arter/robusthet, treslagsvalg og klimatilpasning og hogstformer

Veibeskrivelse:
Fra Norge: kjør over gamlebrua på Svinesund og ta av ved første rundkjøring og kjør mot Hälle og ta av til venstre mot Kasen (ca. 4 km å kjøre)
Fra Sverige: ta av fra E6 mot Hogdal og kjør mot Hälle og deretter mot Svinesund og ta til høyre mot Kasen

Det blir enkel bevertning.

Terrenget er litt vått, så velg fottøy ut i fra dette da vi skal vandre litt i skogen.
Ved spørsmål kontakt Nina Frydenlund på tlf 98624169/ostfold@fnf-nett.no eller Ragnar Johnsen på tlf 91882369