FnfØstfoldAktuelt › Mudring ved Borg Havn

Mudring ved Borg Havn

Kystverket har søkt Miljødirektoratet om flere endringer i tillatelsen de fikk i 2019, til å sprenge, mudre og deponere masser i forbindelse med utbedring av farleden til Borg Havn.

Da Kystverket fikk tillatelse til å sprenge, mudre og deponere masser i forbindelse med utbedring av farleden til Borg Havn i 2019, ble det satt strenge vilkår. Hvis de skulle vurdere å drive anleggsvirksomhet i torskens gyteperiode, ble det satt krav om dokumentasjon på at tiltakene ikke skulle ha negativ innvirkning på gytingen, og dette skulle dokumenteres før prosjektet startet. Torsken i Oslofjorden er, som de fleste nå vet, i sterk tilbakegang, og det er fiskeforbud, med noen unntak. Da Havforskningsinstituttet (HI) gikk gjennom Kystverkets dokumentasjon i søknaden om å endre tillatelsen og utvide anleggsperioden, fant de grove regnefeil og mangler, og deres konklusjon fra sine egne beregninger var at man absolutt ikke burde tillate en utvidelse av anleggsperioden. Dette fordi egg og larver kan drive og flyte inn i vannmasser som er påvirket av anleggsvirksomhet, og komme i kontakt med forurensede partikler.

FNF Østfold valgte å støtte anbefalingen fra HI, i vår egen høringsuttalelse til Miljødirektoratet, som du kan lese her.