FnfØstfoldHøringer

Høringer

LEJ-Båt-Oslofjorden

Forum for natur og friluftsliv Østfold avgir høringsuttalelser om saker i vårt distrikt som berører våre interesser. På denne siden vil vi legge ut aktuelle høringer , slik at det blir lettere for interesserte å orientere seg og finne saksdokumenter.

PS! Listen er ikke uttømmende, da ikke alle planer legges på nett hos kommune/myndighet med en gang. Ser du at noe mangler så kontakt oss på ostfold@fnf-nett.no.

Kommune/MyndighetSakFristLenke
2021
Indre Østfold kommuneVisteråsen-detaljregulering11.01.2021Les
Fredrikstad kommune/COWIØra syd-oppstart detaljregulering19.01.2021Les
Halden kommunePlanprogram idrett og fysisk aktivitet27.01.2021Les
Fredrikstad kommuneOppstart detaljregulering Måkeveien 6-1012.02.2021Les
Sarpsborg kommuneKystsoneplan og arealplan14.02.2021Les
Fredrikstad kommuneRamseklo båtforening, utvidelse19.02.2021Les
Moss kommunePlanstrategi-forlenget frist til 21. februar!21.02.2021Les
Statsforvalteren i Oslo og VikenFysiske tiltak i sjøen ved Nexans i Halden28.02.2021Les
Statsforvalteren i Oslo og VikenEndret utslippspunkt, Borge deponi05.03.2021Les
Indre Østfold kommuneUtvidelse av masseuttak Stikla27.03.2021Les
Fredrikstad kommuneBure-Galoppen-Floa
Oppstart detalreg
15.04.2021Les
Sarpsborg kommuneKommunedelplan for klima og miljø21.04.2021Les
Statsforvalteren Oslo og VikenForurensningstillatelse
Mudring og dumping
Vestjordet Sarpsborg
03.04.2021Les
Statsforvalteren Oslo og VikenForurensningstillatelse Moss havn05.04.2021Les
Statsforvalteren Oslo og VikenEndring utslippstillatelse BaneNOR30.04.2021Les
Hvaler kommuneDetaljplan Bølingshavn05.05.2021Les
Marker kommuneKommunedelplan for klima og energi06.05.2021Les
Indre Østfold kommuneKommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi14.05.2021Les
Marker kommuneOppstart detaljreg m/planprogram Ysterudneset16.05.2021Les
Fredrikstad kommuneOppstart Veel Nordøst17.05.2021Les
StatsforvalterenTillatelse til mudring, Herføl brygge, Hvaler kommune19.05.2021Les
Indre Østfold kommuneOppstart Henningsmoen26.05.2021Les
Halden kommunePlanprogram Frivillighetsplan01.06.2021Les
Halden kommuneKommuneplanens arealdel03.06.2021Les
Hvaler kommune/Viken fylkeskommuneAkvakultur taskekrabbe11.06.2021Les
Fredrikstad kommuneKniple gård28.06.2021Les
Indre Østfold kommuneRomskollen- detaljregulering08.08.2021Les
Viken fylkeskommuneLandbruksstrategi15.08.2021Les
Marker kommuneKommuneplanens arealdel20.08.2021Les
Moss kommuneNaturmangfold- kommunedelplan/planprogram31.08.2021Les
Sarpsborg kommuneEndringer i arealplanen01.09.2021Les
Skiptvet kommuneSentrumsplanen17.09.2021Les
2020
Råde kommuneOppstart detaljreg: Nordre Tasken12.10.2020Les
Marker kommunePlanstrategi15.10.2020Les
FylkesmannenUtslippstillatelse-Thorbjørnrød massedeponi23.10.2020Les
Sarpsborg kommunePlanstrategi29.10.2020Les
Rakkestad kommunePlanstrategi13.11.2020Les
Indre Østfold kommuneMonaryggen-detaljregulering19.11.2020Les
Fredrikstad kommuneBekkevold Ridesenter23.11.2020Les
Råde kommunePlanstrategi27.11.2020Les
FylkesmannenTillatelse etter forurensningsloven17.12.2020Les