FnfØstfoldHøringer

Høringer

LEJ-Båt-Oslofjorden

Forum for natur og friluftsliv Østfold avgir høringsuttalelser om saker i vårt distrikt som berører våre interesser. På denne siden vil vi legge ut aktuelle høringer , slik at det blir lettere for interesserte å orientere seg og finne saksdokumenter.

PS! Listen er ikke uttømmende, da ikke alle planer legges på nett hos kommune/myndighet med en gang. Ser du at noe mangler så kontakt oss på ostfold@fnf-nett.no.

Kommune/MyndighetSakFristLenke
2021
Indre Østfold kommuneVisteråsen-detaljregulering11.01.2021Les
Fredrikstad kommune/COWIØra syd-oppstart detaljregulering19.01.2021Les
Halden kommunePlanprogram idrett og fysisk aktivitet27.01.2021Les
Sarpsborg kommuneKystsoneplan og arealplan14.02.2021Les
Fredrikstad kommuneRamseklo båtforening, utvidelse19.02.2021Les
Moss kommunePlanstrategi-forlenget frist til 21. februar!21.02.2021Les
2020
Råde kommuneOppstart detaljreg: Nordre Tasken12.10.2020Les
Marker kommunePlanstrategi15.10.2020Les
FylkesmannenUtslippstillatelse-Thorbjørnrød massedeponi23.10.2020Les
Sarpsborg kommunePlanstrategi29.10.2020Les
Rakkestad kommunePlanstrategi13.11.2020Les
Indre Østfold kommuneMonaryggen-detaljregulering19.11.2020Les
Fredrikstad kommuneBekkevold Ridesenter23.11.2020Les
Råde kommunePlanstrategi27.11.2020Les
FylkesmannenTillatelse etter forurensningsloven17.12.2020Les