FnfØstfoldHøringer

Høringer

LEJ-Båt-Oslofjorden

Forum for natur og friluftsliv Østfold avgir høringsuttalelser om saker i vårt distrikt som berører våre interesser. På denne siden vil vi legge ut aktuelle høringer , slik at det blir lettere for interesserte å orientere seg og finne saksdokumenter. Listen er ikke uttømmende, og hvis du ser at noe mangler så kontakt oss på ostfold@fnf-nett.no.

Kommune/MyndighetSakFristLenke
Råde kommuneOppstart detaljreg: Nordre Tasken12.10.2020Les
Marker kommunePlanstrategi15.10.2020Les
FylkesmannenUtslippstillatelse-Thorbjørnrød massedeponi23.10.2020Les
Sarpsborg kommunePlanstrategi29.10.2020Les
Rakkestad kommunePlanstrategi13.11.2020Les
Indre Østfold kommuneMonaryggen-detaljregulering19.11.2020Les