Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktueltArrangement › Regional samling Herdla 17.-18.11.2021

Regional samling Herdla 17.-18.11.2021

FNF inviterer til regional samling for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder 17. – 18. 11.

Påmeldingen er lukket. Kontakt din koordinator for evt. etteranmelding.

Vi har møterom på Herdla Museum og overnatting på Biologen.
Beregn reisetid fra Bergen Sentrum Slik kommer du deg dit.

Program

Onsdag 17. november

1030   Ankomst. Rundtur Herdla Fort med bålkaffe
1200   Lunsj, Herdla museum

1300   Velkommen, introrunde
1315   Kartleggingsprosjekt Fjellnatur FNF Hordaland støttet av Finsefondet.
Koordinator Gunvar Mikkelsen, FNF Hordland og Erik Solheim, styremedlem Finsefondet, innleder
1400   Pause

1415   Hvordan lykkes i FNF-arbeidet? Åpen diskusjon om utfordringer i fylkene, bla. vannkraftrevisjoner
1515 Pause

1530   Strategi for fjerning av fremmede arter i norske verneområder.
Fagdirektør Stein Byrkjeland hos Statsforvalteren Vestland innleder
1630   Pause, spasere ned til torpedobatteriet

1700   Besøk Herdla torpedobatteri
1900   Middag, Biologen

Torsdag 18. november

Frokost, Biologen
0900  Vipene er truet, men tiltak nytter, om Vipeprosjektet
Lars Ågren, styreleder Birdlife Hordaland og styreleder i FNF Hordaland (30 min) 
0930   Tur i Herdla naturreservat

1045   Arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelse i FNF- hvordan bør vi jobbe videre?

1200   Lunsj
1300   FNF fra fylkene møter FNF nasjonalt. Herdla Museum/Digitalt
-Hvordan går det i fylkene v/styrerepresentanter fra fylkene
-Nytt fra nasjonalt styre
-Dialog om hvordan vi kan løfte FNF-arbeidet framover.

1415   Arealtap, hva kan og bør gjøres i FNF?
Forsker Siri Vatsø Haugum fra Institutt for biovitenskap, UiB innleder

1515  Pause
1530  Evaluering og avslutning.
1600   Hjemreise for styremedlemmer fra Herdla.

De ansatte fortsetter med eget program fram til hjemreise fra Bergen sentrum fredag 19. november ca. kl. 15.00.

Programmet er ferdig, mindre endringer kan forekomme.