FnfNasjonaltAktueltArrangement › Regional samling Herdla 17.-18.11.2021

Regional samling Herdla 17.-18.11.2021

FNF inviterer til regional samling for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder 17. – 18. 11.

Påmelding her

Vi har møterom på Herdla Museum og overnatting på Biologen.
Beregn reisetid fra Bergen Sentrum Slik kommer du deg dit.

Program (mindre endringer vil forekomme)

Onsdag 17. november

1030   Ankomst. Rundtur Herdla Fort med bålkaffe
1200   Lunsj, Herdla museum

1300   Velkommen, introrunde
1315   Kartleggingsprosjekt Fjellnatur FNF Hordaland støttet av Finsefondet.
Koordinator Gunvar Mikkelsen, FNF Hordland og Erik Solheim, styremedlem Finsefondet
1400   Pause

1415   Arealtap, hva kan og bør gjøres i FNF?*
1515   Pause

1530   Strategi for fjerning av fremmede arter i norske verneområder.
Fagdirektør Stein Byrkjeland, Statsforvalteren Vestland.
1600   Pause

1615   Hvordan lykkes i FNF-arbeidet? Åpen diskusjon om utfordringer i fylkene, bla. vannkraftrevisjoner

1730   Pause, spasere ned til torpedobatteriet
1800   Besøk Herdla torpedobatteri
1900   Middag, Biologen

Torsdag 18. november

Frokost, Biologen
0900   Arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelse i FNF- hvordan bør vi jobbe videre?
1015   Vipene er truet, men tiltak nytter, om Vipeprosjektet
Lars Ågren, ornitolog og styreleder i FNF Hordaland (30 min) 
1100   Tur i Herdla naturreservat
1200   Lunsj
1300   FNF fra fylkene møter FNF nasjonalt. Herdla Museum
-Hvordan går det i fylkene v/styrerepresentanter fra fylkene
-Nytt fra nasjonalt styre
-Dialog om hvordan vi kan løfte FNF-arbeidet framover.

1400   Videre dialog om arbeidsmiljøtiltak i FNF
1500  Pause

1515  Evaluering og ønsker for kommende samlinger
1600   Hjemreise for styremedlemmer fra Herdla.

De ansatte fortsetter med eget program fram til hjemreise fra Bergen sentrum fredag 19. november ca. kl. 15.00.