FnfNasjonaltAktuelt › Regional samling Nordland, Troms og Finnmark, 28-30.10.2020

Regional samling Nordland, Troms og Finnmark, 28-30.10.2020

Hotel Scandic Kirkenes

NB! Viktig info om smittevern LES MER.

Les om digital deltakelse her

Endringer i programmet kan forekomme.
*=Ikke endelig bekreftet

Onsdag 28. oktober

12.00    Ankomst
12.30    Lunsj
13.30   Pål Kasper Gabrielsen, Fung. ordfører Sør-Varanger, Gunnar Reinholdtsen, styreleder FNF Finnmark og Ole Lilleås, Daglig leder FNF nasjonalt ønsker velkommen.

Vindkraft -hvordan kan FNF påvirke?
(Digitalt: Nasjonalt
Bli med i Microsoft Teams-møte)
Ordstyrer: Fredrik Fredriksen, koordinator FNF Trøndelag

Vindkraftsaker under oppseiling i Nordland, Troms og Finnmark (10 min)
Gisle Sæterhaug, koordinator FNF Nordland
Christine Myrseth, koordinator FNF Troms
Per Erik Motrøen, koordinator FNF Finnmark
10 år med vindkraftmotstand- erfaringer fra Vestlandet.
Helene Ødven, daglig leder Bergen og Hordaland turlag (45 min).
Erfaringer fra Trøndelag- hva har virket?
Kari Merete Andersen, Naturvernforbundet i Trøndelag (30 min)
FNFs arbeid mot vindkraft i Trøndelag
Fredrik Fredriksen, koordinator FNF Trøndelag (20 min)

15.30   Pause

15.45   Gruppediskusjon: Hva kan vi nå gjøre i nord med vindkraft?
(Digitalt til Nordland, Troms og Finnmark: Bli med i Microsoft Teams-møte)
ordstyrer: Gisle Sæterhaug, koordinator FNF Nordland.

Nyttig bakgrunn: 10.10 arrangerte La Naturen Leve, Norske Samers Riksforbund, Naturvernforbundet i Finnmark og Motvind Norge konferanse om landbasert vindkraft i nord. Her finner du program, lenke til opptak mm.

19.00  Middag

Torsdag 29. oktober

09.00   Fylkeskommunal satsting på friluftsliv og samarbeid med FNF
(Digitalt til Nordland, Troms og Finnmark:  Bli med i Microsoft Teams-møte)

Tomm Jensen, Nordland fylkeskommune. Rådgiver Friluftsliv og fysisk aktivitet, Nordland Fylkeskommune (15 min)
Jostein Fløgstad, Seniorrådgiver, Folkehelse, idrett, friluftsliv og miljøforvaltning, Sentraladministrasjonen Vadsø, Troms og Finnmark Fylkeskommune (15 min)
Eivind Høstmark Borge, Rådgiver Folkehelse, idrett, friluftsliv og miljøforvaltning, Fylkeskultursjefens kontor, Troms og Finnmark Fylkeskommune (15 min)
Spørsmål fra salen og diskusjon

10.45   FNF fra fylkene møter FNF nasjonalt.
(Digitalt til Nordland, Troms og Finnmark:  Bli med i Microsoft Teams-møte)

Hvordan går det i fylkene, v/ styrerepresentanter fra fylkene
-Nytt fra nasjonalt styre
-Dialog om hvordan vi kan løfte FNF-arbeidet framover.

12.15   Lunsj

13.15   Mediearbeid i FNF – innledning i møterom
(Digitalt til Nordland, Troms og Finnmark:  Bli med i Microsoft Teams-møte)

13.45   Friluftslivsaktivitet med innlagt workshop om mediearbeid i FNF. Pølser og kaffe ved leirbålet.

16.30*  Mediearbeid i FNF -oppsummering og diskusjon
(Digitalt til Nordland, Troms og Finnmark:  Bli med i Microsoft Teams-møte)

19.00    Middag

Fredag 30. oktober

Frokost/ Hjemreise

Annen informasjon

Punktet om mediearbeid i FNF har bakgrunn i at styret nasjonalt 2.9. i år diskuterte synlighet for FNF i media. Styret er opptatt av at synlighet for organisasjonene er svært ønskelig i FNF-arbeidet, og gir et ekstra løft til sakene. Vi ønsker derfor å diskutere og sammen utvikle gode ideer og løsninger for hvordan både organisasjonenes synlighet og saksgjennomslaget for FNF kan økes.

Sosialt og friluftsliv

Det er mangel på sosial kontakt og mulighet til å snakke fritt om arbeidet vårt og erfaringene våre. Vi ønsker å ha rom også for dette med en del luft i programmet, felles måltider og felles friluftslivsaktivitet.
Under «FNF i media» legger vi opp til innledning og oppsummering i møterom som sendes digitalt. Mens selve diskusjonen forgår utendørs med anledning til å diskutere i bevegelse.

Husk klær og sko tilpasset uteaktivitet over tid i norsk klima.