FnfNasjonaltAktueltArrangement › Regional samling Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, 26.-27. november 2020

Regional samling Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, 26.-27. november 2020

I henhold til nye smittevernanbefalinger fra Regjeringen 5.11.2020 har vi besluttet at alle de tre regionale samlingene i november gjennomføres heldigitalt.

Programmet oppdateres løpende.
*=ikke bekreftet.

Torsdag 26. november

09.00   Effektiv påvirkning for FNF
(Digitalt: Nasjonalt:
Bli med i Microsoft Teams-møte)
Moderator: Nina Frydelund, koordinator FNF Østfold
Hva kan FNF lære av DNT? Dag Terje Solvang, Generalsekretær (25 min)
Hvordan Viken idrettskrets jobber med politikerdialog. Johan Conradson (25 min).
Hva kan FNF lære av egne suksesser? Om Øystesevassdraget. Ørjan Sælendsminde, tidligere koordinator FNF Hordaland (25 min).
Diskusjon

11.15 Pause.

12.00  FNF fra fylkene møter FNF nasjonalt.
(Programmet går digitalt til Oslo, Viken, Vestfold og Telemark Bli med i Microsoft Teams møte.

 -Hvordan går det i fylkene, v/ styrerepresentanter fra fylkene
 -Nytt fra nasjonalt styre
 -Dialog om hvordan vi kan løfte FNF-arbeidet framover

13.30 Slutt

Fredag 27. november

(Programmet går digitalt til Oslo, Viken, Vestfold og Telemark. Bli med i Microsoft Teams møte)

09.00   Dialog med Fylkeskommunene med fokus på areal /plan. Hvordan jobber Fylkeskommunene med areal og naturvern og hvordan kan de samarbeid med FNF?
Liselotte Aune Lee, nestleder for hovedutvalget for klima, areal og plan, Vestfold og Telemark. (20 min)
Elin Tangen Skeide, avdelingssjef for miljø, rådsområde plan, klima og miljø, Viken (20 min)
Spørsmål og diskusjon.
Moderatorer: Eirik Knive, koordinator FNF Telemark og Maria Tesaker, FNF Akershus

10.30 Pause

10.45 Mediearbeid i FNF
(Programmet går digitalt til Oslo, Viken, Vestfold og Telemark. Bli med i Microsoft Teams møte)

10.45 Innledning
11.15  Diskusjon
12.15 Slutt

Annen informasjon

Punktet om mediearbeid i FNF har bakgrunn i at styret nasjonalt 2.9. i år diskuterte synlighet for FNF i media. Styret er opptatt av at synlighet for organisasjonene er svært ønskelig i FNF-arbeidet, og gir et ekstra løft til sakene. Vi ønsker derfor å diskutere og sammen utvikle gode ideer og løsninger for hvordan både organisasjonenes synlighet og saksgjennomslaget for FNF kan økes.