Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktueltArrangement › Regional samling Oslofjorden og Innlandet 28-29.10.22

Regional samling Oslofjorden og Innlandet 28-29.10.22

FNF arrangerer regional samling i Holmestrand 28-.29. oktober 2022 for tillittsvalgte og ansatte fra FNF Buskerud, Østfold, Akershus, Innlandet, Oslo, Telemark og Vestfold.

Vi oppfordrer FNF i fylkene til å stille kvinne- og mannsterke til en faglig, utviklende, inspirerende, hyggelig og sosial samling.

Meld deg på her!
Vi ber om påmelding så snart som mulig og innen fredag 13.10 (på grunn av booking av overnatting).

Koordinator booker reise for egne tillitsvalgte der det trengs. Ta kontakt med koordinator så tidlig som mulig for booking av reise. Tillitsvalgte bes fylle ut påmeldingen på lenka selv.

Program (justeringer kan komme)
Fredag 28. oktober
1600 Velkommen med intro til FNF, Holmestrand og samlingen.
1615 Oslofjorden- oppdatert status for arbeidet. Kjetil Johannessen, Oslofjordens friluftsråd.

1645 Samarbeid mellom FNF og fylkeskommunene
Innledning FNFs rolle og mandat. Ole Lilleås, daglig leder FNF (5 min)
Utfordringer og suksesshistorier i Vestfold og Telemark: (20-25 min)
-Sett fra FNF Vestfold ved Kristin Fredheim og Øyvind Johnsen.
-Sett fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kristian Ingdal.
Utfordringer og suksesshistorier i Viken: (20-25 min)
-Sett fra FNF’ene i Viken ved Maria Tesaker, FNF koordinator Akershus
-Sett fra Fylkeskommunen ved Rune Winum, Avdelingsdirektør for frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering.
Fylkeskommunen som planmyndighet- hva ønsker vi oss?  (20-25 min)
-Sett fra FNF Innlandet ved Morten Aas
-Sett fra Fylkeskommunen ved Wibeke Gropen Børressen, Innlandet Fylkeskommune (ikke bekreftet)*
Diskusjon ledet av Eirik Knive, koordinator FNF Telemark (20-30 min).

1930 Middag

Lørdag 29. oktober

0800 Frivillig morgentur
0900 Dialogmøte for tillitsvalgte.

1000 Status for FNF-arbeidet i fylkene (20 min til hvert fylke)
-Faglig arbeid og utfordringer
-Organisatorisk og administrativ status og utfordringer
-Samarbeid med og støtte fra FNF nasjonalt.
FNF nasjonalt deltar i denne sesjonen med styremedlemmer og daglig leder.

1330 Lunsj
1430 Avslutning

De ansatte har tilleggsprogram og kommer ettermiddagen før.

Annen informasjon
Ta med gode klær og sko hvis du vil være med på morgentur.

Vi skal bo på Holmestrand Fjordhotell. Hotellet ligger sentralt i Holmestrand svært nær jernbanestasjon og Oslofjorden. Alle får enerom. (Meld deg på innen 13.10).

Kostnadene for deltakelse deles mellom FNF nasjonalt og FNF i fylkene etter fast nøkkel. Det er gratis for deltakerne. Vi oppfordrer alle styremedlemmer fra fylkene til å delta.