FnfNasjonaltAktuelt › Regional samling Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet 18.-19.11.2020

Regional samling Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet 18.-19.11.2020

I henhold til nye smittevernanbefalinger fra Regjeringen 5.11.2020 har vi besluttet at alle de tre regionale samlingene i november gjennomføres heldigitalt.

Foreløpig program, oppdateres løpende
*=Ikke endelig bekreftet tidsdpunkt

Onsdag 18. november

12.00 Velkommen
12.10 Arealpolitikk i utmarkskommuner
(Digitalt nasjonalt Bli med i Microsoft Teams-møte)
Program og deltagende bidragsytere:
12.10 Haakon Nordseth – fjellkar og politiker i Oppdal Venstre
12.25 Svenn Arne Lie – jordbruker, forfatter, statsviter og rådgiver i Innlandet fylkeskommune
12.40 Bjørn Egil Flø – bygdesosiolog og forsker i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
13:00 Pause
13.10 Marianne Singsaas, seniorforsker i Telemarksforskning, tidligere leder Norsk villreinsenter
13.30 Per Olaf Lundteigen – gårdbruker, biolog og stortingspolitiker for Senterpartiet (SP)
13.45 Bjørn Kaltenborn, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA)
14.00 Nikolai Winge, forvaltningsrett og miljørett, Sivilombudsmannen
14.15 Pause

14.30 Diskusjon. Hvordan arbeide for at natur og friluftsliv i større grad skal sette premissene for samfunnsutvikling og arealdisponeringer
Ordstyrer: Morten Aas, koordinator FNF Innlandet
ca 15.00 Slutt.

Ønsker du å følge? Problemstillinger eller spørsmål du ønsker å sende inn på forhånd? Spørsmål? Send epost til ordstyrer morten.aas@fnf-nett.no 

Torsdag 19. november

09.00    FNF fra fylkene møter FNF nasjonalt.
Digitalt til Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet: Bli med i Microsoft Teams-møte

Hvordan går det i fylkene, v/ styrerepresentanter fra fylkene
-Nytt fra nasjonalt styre
-Dialog om hvordan vi kan løfte FNF-arbeidet framover.

10.30 Pause

10.45 Mediearbeid i FNF
Digitalt til Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland : Bli med i Microsoft Teams-møte
10.45 Innledning
11.15 Diskusjon
12.15 Slutt

Annen informasjon

Punktet om mediearbeid i FNF har bakgrunn i at styret nasjonalt 2.9. i år diskuterte synlighet for FNF i media. Styret er opptatt av at synlighet for organisasjonene er svært ønskelig i FNF-arbeidet, og gir et ekstra løft til sakene. Vi ønsker derfor å diskutere og sammen utvikle gode ideer og løsninger for hvordan både organisasjonenes synlighet og saksgjennomslaget for FNF kan økes.