FnfNasjonaltAktuelt › Regional samling Vestland, Rogaland, Agder, 11.-12.11.2020

Regional samling Vestland, Rogaland, Agder, 11.-12.11.2020

I henhold til nye smittevernanbefalinger fra Regjeringen 5.11.2020 har vi besluttet at alle de tre regionale samlingene i november gjennomføres heldigitalt.

Programmet oppdateres løpende.
*=ikke bekreftet

Onsdag 11. november

11.00   Velkommen! 
Ole Lilleås, daglig leder i FNF og Lars Ågren styreleder i FNF Hordaland 

11.15 Vannforvaltning
(Digitalt: nasjonalt
Bli med i Microsoft Teams-møte)
Moderator: Camilla Moseid, koordinator FNF Agder.
Ny region og nye planer – status og veien videre?
Merete Farstad. Vannregion Vestland (30 min)
Vannforvaltningsplaner 2.0 – hvordan kan gjennomføringen bli bedre? 
Åsa Renman. Sabima  (30 min)

12.30   Lunsj, pause i nasjonal sending

13.15 Bildefremvisning med musikk: Natur og vassdragstiltak
Sveinung Klyve, Vannregion Vestland.
13.30   Frivillig arbeid med revisjoner, eksempel fra Årdalsvassdraget og litt om Eidfjord
Alv Arne Lyse, Prosjektleder villaks, NJFF. (35 min)
Hvordan rette revisjonskrav?
Kåre Flatlandsmo. Økosystemtjenester AS (30 min)

Kort pause

14.45   Oppsummerende diskusjon
– hvordan skal FNF jobbe videre med vannforvaltningsplanene?

Torsdag 12. november

09.00    FNF fra fylkene møter FNF nasjonalt.
(Digitalt til Vestland, Rogaland og Agder:
Bli med i Microsoft Teams-møte)

-Hvordan går det i fylkene, v/ styrerepresentanter fra fylkene
-Nytt fra nasjonalt styre
-Dialog om hvordan vi kan løfte FNF-arbeidet framover.

10.30 Pause

11.00  Mediearbeid i FNF
(Digitalt til Vestland, Rogaland og Agder:
Bli med i Microsoft Teams-møte)
11.00 Innledning
11.30  Lunsj
12.30 Mediearbeid i FNF – oppsummering og diskusjon
13.30 Avslutning

Annen informasjon

Punktet om mediearbeid i FNF har bakgrunn i at styret nasjonalt 2.9. i år diskuterte synlighet for FNF i media. Styret er opptatt av at synlighet for organisasjonene er svært ønskelig i FNF-arbeidet, og gir et ekstra løft til sakene. Vi ønsker derfor å diskutere og sammen utvikle gode ideer og løsninger for hvordan både organisasjonenes synlighet og saksgjennomslaget for FNF kan økes.