FnfNasjonaltAktuelt › Regionale høstsamlinger 2020 og smittevern

Regionale høstsamlinger 2020 og smittevern

Ny vurdering fra 5.11.2020

I henhold til nye smittevernanbefalinger fra Regjeringen 5.11.2020 har vi besluttet at alle de tre regionale samlingene i november gjennomføres heldigitalt. Fysiske møter må vi komme tilbake til senere. Myndighetene anbefaler å begrense all sosialt kontakt og å kun gjennomføre «nødvendige reiser». Det er nødvendig for FNF å kunne møtes, men det må ikke skje akkurat nå. Derfor møtes vi digitalt.

Vurdering fram til 4.11.2020 – denne gjaldt for samling i Kirkenes

Smittevernhensyn mht. Covid-19 har vært diskutert både i styret og i koordinatorgruppa. Styret konkluderte med at regionale samlinger var en rimelig avveing mellom å begrense smitterisiko og nødvendigheten av samlinger slik situasjonen var 2.9. 

Særlig understreker vi dette rådet «Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.»

Vi følger smittevernhensyn på stedet og hensyntar både generelle og lokale råd og bestemmelser om arrangementer og reise. Vi må følge med på endringer i disse og tilpasse arrangementet eller i verste fall avlyse dersom endringer i råd eller regler tilsier dette. Daglig leder har ansvar for løpende vurdering av dette.

Vi planlegger for å minimere smitterisiko, konkret ser det slik ut:

  • Vi reiser kort.
  • Bilreiser skal som regel være mulige for de fleste deltakere (unntak: deltakere fra Agder, Nordland, Troms og daglig leder).
  • Vi unngår Oslo, og i hovedsak Bergen.
  • Vi bruker profesjonelle arrangører som ivaretar hygiene, spritmuligheter og avstandskrav på møter og ved måltider.
  • Vi sover på enkeltrom.
  • Vi legger en god del av særlig den sosiale aktiviteten utendørs. 
  • Vi legger til rette for deltakelse på Teams for dem som av helsemessige årsaker må melde avbud (jfr. råd om å bli hjemme om man er syk eller man må ta særlig hensyn til nærstående som er sårbare).

Vi tar det for gitt at alle deltakere kjenner og følger råd fra Helsedirektoratet / Folkehelseinstituttet.
https://helsenorge.no/koronavirus

Særlig understreker vi dette rådet «Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.»