FnfNasjonaltAktuelt › Regionale høstsamlinger 2020: Påmelding og økonomi

Regionale høstsamlinger 2020: Påmelding og økonomi

I henhold til nye smittevernanbefalinger fra Regjeringen 5.11.2020 har vi besluttet at alle de tre regionale samlingene i november gjennomføres heldigitalt.

Samlingen i Nord rakk vi å gjennomføre fysisk.

Økonomi og refusjoner – avlyst fysisk møte

For de tre avlyste samlingene ber vi bestiller selv avlyse sine bestillinger. Ikke refunderbare restkostnader vil dekkes av FNF nasjonalt innenfor rammen av det vi uansett ville ha dekket dersom samlingen hadde blitt gjennomført. Send krav til FNF nasjonalt.

Økonomi og refusjoner – gjennomført samling

FNF nasjonalt dekker dokumenterte reisekostnader for ett styremedlem og koordinator. Regning sendes av koordinator til FNF nasjonalt på mal for økonomiske krav / Traveltext.

Evt. flyreise bestilles av koordinator i fylket / styremedlemmet selv. Det er kun FNF Troms, FNF Nordland, FNF Finnmark og til dels FNF Agder og FNF Rogaland som evt. har behov for fly.

Pga. smittesituasjonen og en viss avlysningsfare anbefales rimelige billetter eller refunderbare billetter så fremt priser ikke er «umusikalske» for frivillig sektor.

Vi dekker nødvendig overnatting og bevertning på stedet for alle styremedlemmer fra hvert regionalt FNF. Overnatting og bevertning på stedet bookes av arrangør (FNF nasjonalt i samarbeid med koordinator i arrangørfylket), ikke av den enkelte. Booking på stedet gjøres basert på den enkeltes påmelding. Bruk påmeldingslenken øverst på siden så snart som mulig!