Foto: Kristian Pletten / DNT
FnfNasjonaltAktuelt › Rødliste for truede naturopplevelser

Rødliste for truede naturopplevelser

Hvilke opplevelser er du redd for å miste? Bli med å nominere naturopplevelsene du mener er verdt å bevare!

Norsk Friluftsliv, WWF og DNT inviterer nå hele Norges befolkning til å nominere naturopplevelser de er redde for å miste, for å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av å bevare norsk natur.  Alle nominasjonene som kommer inn skal settes sammen til en «Rødliste for truede naturopplevelser», inspirert av den velkjente rødlista for truede arter.

Organisasjonene skal så bruke denne til å jobbe fram tiltak og løsninger for å ivareta naturen og opplevelsene, som blant annet vil presenteres for politikere og myndigheter.

På verdtåbevare.no kan du nominere naturopplevelsene du er redd for å miste.

Alle kan nominere  

Forrige gang vi satte sammen en slik liste var i 2019. Da var intakt natur, stillheten og de frie elvene opplevelser som toppet lista. 

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, håper at enda flere sender inn forslag til opplevelser denne gangen. 

–  Det er på høy tid å lage en ny liste, så her er det bare å sende inn nominasjoner! Kanskje er du opptatt av å bevare den lille skogen rett bak huset, multemyra du går i hver sensommer eller det å ta med barna på krabbefisking i fjæra, sier Lier.

Natur under press

Målet med «Rødlista for truede naturopplevelser» er  å få økt oppmerksomhet det som truer naturen vår, men også å bygge bro mellom engasjement for friluftsliv, natur og miljø.

– Viktige natur- og friluftslivsområder bygges ned bit for bit uten at noen har den fulle oversikten over naturtapet. Vi som ferdes i naturen og vet hva den betyr for rekreasjon, trivsel og helse, kjenner også på hva vi er redde for å miste, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Det er enkelt å nominere opplevelser, og både privatpersoner og organisasjoner kan gjøre det. Fristen er 30. april.

Uavhengig jury jobber videre med forslagene  

Forslagene som kommer inn vil bli sortert og vurdert av en uavhengig jury, med personer som med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv.

Juryen består av:

  • Biolog og professor Dag O. Hessen
  • Stortingsrepresentant Mani Hussaini
  • Marinbiolog Pia Ve Dahlen
  • Generalsekretær i Norges Speiderforbund, Stine Schultz Heireng
  • Eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo

Juryens arbeid skal resultere i en liste over ti naturopplevelser som betyr mye for mange – og som nå står i fare for å forsvinne. Den ferdige «Rødlista for truede naturopplevelser» vil bli presentert senere i sommer.