FnfRogalandAktuelt › Årets store valgdebatt om Vindkraft og natur

Årets store valgdebatt om Vindkraft og natur

2. September arrangerte styret i FNF Rogaland valgdebatt i Sandveparken i Sandnes. Representanter fra alle Stortingspartene møtte. Trond Birkedal ledet debatten og spurte:

  • om det var nok vindkraft i Rogaland nå?
  • hvor går grensen for forbruk av natur?

Debattantene var alle enige om at det var nok vindkraft på land, men uenigheten kom frem når forbruk av natur ble tatt opp.

100 personer var til stede og 100 fulgte med på strømming av debatten. Videoen er fremdeles tilgjengelig på Youtube. Debatten begynner 1 time og 4 minutter ut i filmen.

Alle bilder er tatt av fotograf Espen Mills