FnfRogalandAktuelt › Frokostseminar: Bli en energismart bedrift!

Frokostseminar: Bli en energismart bedrift!

Onsdag 15. juni inviterer FNF Rogaland, Naturvernforbundet, Stavanger turistforening sammen med Grønn by til frokostseminar om energismarte tiltak som kan gjøres i bedrifter og offentig sektor.

Frokostservering fra 08.00 – 08.30
Foredragene starter 08.30

Program:

  • Velkommen v/ representant fra FNF-Rogaland
  • Hvordan dekke fremtidens energibehov uten store naturinngrep? v/ Rune Folkvord fra Naturvernforbundet i Strand og Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg
  • Hvordan jobber Stavangerregionen havn med optimalisering av energi- og effektbehov? v/ Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen havn
  • Solenergi på kommunale bygg – mulighetsstudie v/ Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune
  • Grunnvarme – en alternativ varmekilde med stort potensial v/ Tor Eggebø fra Asplan Viak

Det settes av tid til spørsmål fra publikum.

På grunn av matservering ber vi om påmelding. Deltagelse er gratis.