FnfRogalandKalender

Kalender

FNF Styremøter 2020

10.02.2020 FNF-R styremøte – årets første ordinære styremøte

30.03.2020 FNF-R styremøte – via Teams

25.05.2020 FNF-R styremøte

Andre møter, seminarer og lignende

31.03.2020 Koordineringsmøte om marin forsøpling Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, v. Fylkesmannen – ble avholdt via nettet

03.-04.06.2020 Nasjonal friluftslivskonferanse ved Frilfutsrådenes Landsforbund, Jæren Friluftsråd m.fl. i Sandnes

10.-11.09.2020 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmark, ved Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo

03.-05.11.2020 Nasjonal vannmiljøkonferanse og forskningsdag; høringskonferanse for vannforvaltningsplanene, i Oslo