FnfRogalandKalender

Kalender

FNF Rogaland Styremøter 2020

30. november 2020

26. oktober 2020 (med forbehold)

7. september 2020 – via Teams og i Jåttåvågen

15. juni 2020 – via Teams og i Jåttåvågen

25. mai 2020 – via Teams og hos friluftsrådet i Gamle Jåttåvågveien 67

30. mars 2020 – via Teams

10. februar 2020 – årets første ordinære styremøte


Alle godkjente referater finner du her – følg kobling

Årsmøte og annet, inkl. møter i råd og utvalg

29. – 30. januar 2021 Årsmøte og storsamling m. seminar – Sted og program kommer

10. november 2020 FNF Stavanger Faglig råd – møte

19. oktober 2020 Stavanger Turistforening og FNF Rogaland
Vindkraftmøte og befaring – ta kontakt for å finne ut mer

15. september 2020 FNF Stavanger Faglig råd
Referat kommer


Seminarer og lignende

25.-27. januar 2021 Nasjonal vannmiljøkonferanse og forskningsdag; høringskonferanse for vannforvaltningsplanene, i Oslo

23. september 2020 Webinar: Strandsonen – stadig mindre tilgjengelig – Norsk Friluftsliv m.fl.

10.-11. september 2020 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmark, ved Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo – ble holdt som webinar – følg koblinger, kan fortsatt sees via teams

03.-04. juni 2020 Nasjonal friluftslivskonferanse ved Frilfutsrådenes Landsforbund, Jæren Friluftsråd m.fl. i Sandnes – AVLYST

31. mars 2020 Koordineringsmøte om marin forsøpling Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, v. Fylkesmannen – ble avholdt via nettet