FnfRogalandKalender

Kalender

FNF Rogaland Årsmøte, styremøter og utvalgsmøter 2024

 • FNF Rogaland årsmøte
  • Fredag 9. februar
 • FNF Rogaland styremøter
  • Tirsdag 23. januar
  • Tirsdag 19.mars
  • Tirsdag 30. april
  • Tirsdag 28. mai
  • Tirsdag 20. august
  • Tirsdag 24. september
  • Tirsdag 29. oktober
  • Tirsdag 26. november
 • FNF Stavanger faglige råd
  • Tirsdag 30. april
  • Tirsdag 24. september
  • Tirsdag 26. november
 • FNF Haugaland arbeidsutvalg
  • Tirsdag 9. april
Alle godkjente referater fra styremøtene finner du her – følg kobling