FnfRogalandKalender

Kalender

FNF Rogaland Styremøter 2021

  1. halvår – 18. januar, 16. februar, 23. mars, 11. mai, 15. juni
  2. halvår – 26. august, 21. september, 26. oktober, 30. november
Alle godkjente referater finner du her – følg kobling

Årsmøte og annet, inkl. møter i råd og utvalg

23. april 2021 Årsmøte ble avholdt digitalt.

Årsmøte 2022 legges til slutten av januar – begynnelsen av februar

Møter i FNF Stavanger faglig råd – i forkant av styremøter følgende datoer:
11. mai, 15. juni, 21. september og 30. november


Seminarer og lignende

27.-28. april 2021 Nasjonal vannmiljøkonferanse; nettbasert høringskonferanse for vannforvaltningsplanene

10.-11. september 2020 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmark, ved Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo – ble holdt som webinar – se opptak og presentasjoner ved å følge koblingen.

Flere seminarer – kommende og avholdt – kan du finne her.