FnfRogalandOm ossÅrsmøte

Årsmøte

Årsmøtet er det øverste organet i FNF Rogaland og består av de tilsluttede organisasjonene.

Årsmøtet for 2021 ble holdt 23. april.