FnfRogalandOm ossStyre

Styre

Styret i fylket har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og utøves i nært samarbeid med fylkesstyret. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet.  

Dagens styre ble valgt på årsmøte 2023 og består av følgende personer: 

Haugesund Turistforening Karl Andreas Knutsen
Stavanger Turistforening Odd Helge Løyning
Norges Jeger og Fiskerforbund RogalandRagnhild Ottesen
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rog.Øyvind Gjerde
Speiderne v. NSF Vesterlen krets Ivar Nøttestad (styreleder)
Friluftsrådene v. Ryfylke friluftsråd Hans Olav Sandvoll
Naturvernforbundet i Rogaland Erik Thoring