Hogstområde plantet med ny uønsket gran
FnfRogalandAktuelt › Stanset videre hogst av Kvalbeinskogen

Stanset videre hogst av Kvalbeinskogen

FNF Rogaland klaget til fylkesmannen som gav oppsettende virkning. Kvalbeinskogen er en av de siste vernskogene på Jæren og er svært viktig for trekkende fugl og flere rødlistearter. Bildet viser nyplantet uønsket gran.

Klagen finnes også under uttalelser. Presiseringen om utredning og gjenplanting av stedegne arter finnes her.