FnfRogalandUttalelser

Uttalelser

Resten av uttalelsene fra 2019 legges ut her, alle uttalelsene til FNF Rogaland fra 2019 er omtalt i årsmeldingen.