Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Samlinger for FNF i fylkene høsten 2022

Samlinger for FNF i fylkene høsten 2022

FNF arrangerer tre regionale samlinger for styremedlemmer og ansatte høsten 2022. Påmeldingslenker, mer nøyaktige programmer og mer informasjon finner du under hver samling her. Klikk, les mer og meld deg på!

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder
21. -22. september 2022, Kvassheim fyr. Teamaene er havvind, besøksstrategier for sårbare naturområder og fellesprogram*.

Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag
12. -13. oktober 2022, Tromsø Lodge og Camping. Temaene er Havbruk og fellesprogram*.

Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Innlandet
28. – 29. oktober 2022, Holmestrand Fjordhotell. Temaene er FNF og fylkeskommunene, Oslofjorden og fellesprogram*.

*Programmene vil ha en del felles innhold som dialog mellom FNF i fylkene og FNF nasjonalt, åpen diskusjon om hvordan arbeidet kan løftes i fylkene, og relevante stedsspesifikke befaringer. Vi ønsker å ha bra med rom for frie diskusjoner om FNF-arbeidet, gjerne også i friluft.

Påmeldingslenker, mer nøyaktige programmer og mer informasjon finner du under hver samling ovenfor.

Oppdelingen i tre gjør at flere fra hvert fylke kan delta aktivt. Det blir også kortere reisevei. Vi oppfordrer så mange styremedlemmer som mulig til å delta.

Vi trenger å møtes for å bygge nettverk, dele kunnskap og jobbe med utvikling. Hensikten med samlingene er å gjøre FNF til en enda bedre redskap for de tilsluttede organisasjonenes natur- og friluftslivsinteresser.