FnfNasjonaltAktueltArrangement › Samlinger for FNF i fylkene november 2021

Samlinger for FNF i fylkene november 2021

FNF planlegger tre regionale samlinger for styremedlemmer og ansatte i november 2021. Vi oppfordrer så mange styremedlemmer som mulig til å delta. Trykk på lenkene for mer info.

Finnmark, Troms, Nordland, Innlandet, Trøndelag:
Vi planlegger ut fra felles avreise fra Trondheim sentrum onsdag 10.11 kl. 09.45 og retur til Trondheim sentrum 11.11 ca. kl. 1430 og Værnes 1500.


Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder:
Onsdag 17.11 kl 10.30 – Torsdag 18.11 kl 16.00 Herdla Museum / Biologen, Herdla


Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Innlandet:
Fredag 26.11 kl. 16.00 – Lørdag 27.11 kl. 16.00 Holmen Fjordhotell, Asker.


Påmeldingslenker ligger under hvert av de tre arrangementene.

Oppdelingen i tre gjør at flere fra hvert fylke kan delta aktivt. Det blir også kortere reisevei. Hensikten er å gjøre FNF til en enda bedre redskap for de tilsluttede organisasjonenes natur- og friluftslivsinteresser. Da trenger vi å møtes for å bygge nettverk, dele kunnskap og jobbe med utvikling. Vi ønsker å ha bra med rom for frie diskusjoner om FNF arbeidet, gjerne også i friluft.

Programmene vil ha en del felles innhold som dialog mellom FNF i fylkene og FNF nasjonalt, åpen diskusjon om hvordan arbeidet kan løftes i fylkene, Dialog mellom FNF i fylkene og FNF nasjonalt, FNFs arbeidsmiljøundersøkelse, arbeidsmiljøtiltak, digitalisering, noe tid til uformelle møter og refleksjon, korte turer og relevante stedsspesifikke befaringer.

I tillegg til samlingen i Trøndelag ha fokus på vindkraft på land, samlingen på Vestlandet på kartlegging av sårbar fjellnatur, info om Finsefondet, og arealtap. Oslofjorden vil ha lansering av «Høringsradaren» i forkant.