FnfNasjonaltAktuelt › Samlinger for FNF i fylkene november 2021

Samlinger for FNF i fylkene november 2021

FNF planlegger tre regionale samlinger for styremedlemmer og ansatte i november 2021. Vi oppfordrer så mange styremedlemmer som mulig til å delta. Oppdelingen i tre gjør at flere fra hvert fylke kan delta aktivt. Det blir også kortere reisevei. Hensikten er å gjøre FNF til en enda bedre redskap for de tilsluttede organisasjonenes natur- og friluftslivsinteresser. Da trenger vi å møtes for å bygge nettverk, dele kunnskap og jobbe med utvikling. Programmet er under arbeid – innspill og ønsker fra fylkene er velkomne! Vi ønsker å ha bra med rom for frie diskusjoner om FNF arbeidet, gjerne også i friluft.

Vi planlegger for 2 overnattinger på hver samling og rådspør fylkene om nøyaktige datoer innenfor de foreslåtte tidsrommene. Landet er delt opp i tre, slik:

  • Finnmark, Troms, Nordland, Innlandet, Trøndelag (foreslått tidsrom 6.-11. november)
  • Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (foreslått tidsrom 17.-21. november)
  • Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark (foreslått tidsrom 24.-30. november)

Og ideen er altså å planlegge for en samling med to overnattinger innenfor de foreslåtte tidsrommene.

Innspill på tema kan gis direkte til dagligleder@fnf-nett.no eller gis gjennom koordinator i fylket.
Innspill på tidspunkt kan helst gis gjennom koordinator i fylket.