FnfSogn og FjordaneAktuelt › Årsmøte i FNF Sogn og Fjordane 2023 29.mars

Årsmøte i FNF Sogn og Fjordane 2023 29.mars


Vi er klare for Årsmøte i FNF Sogn og Fjordane!

Årsmøtet blir på Scandic Sunnfjord Hotell i Førde, med middag (buffet) kl 18:00 og møtestart 19:00.

Det er berre å komme til møtet alle som vil!
Men dersom du ynskjer å bli med på middagen treng eg ei påmelding
– send ein epost til ket.fossen@fnf-nett.no innan 24.mars !

På årsmøtet får vi sjans til å diskutere kva FNF er – og skal vere for dokke som er tilslutta organisasjoner! Her har de sjans til å bli informerte og diskutere med dei andre kva saker som er viktige for året som kjem – derfor ynskjer vi at flest mulig kjem!

Årmøtedokumenter:

Årsmelding for 2022

Årsplan for 2023

I tillegg finn ein vedteker, strategiplan (utgått) og andre dokumenter her:
https://fnf-nett.no/sogn-og-fjordane/om-oss/

Saksliste:
2023/ 01 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøtet har vært kunngjort på FNF Sogn og Fjordane sine nettsider, sosiale medier (FB og Instagram) og ved utsendelse per e-post til dei tilslutta organisasjonene i FNF Sogn og Fjordane.  

2023/ 02 Valg av møteleder og referent + to representanter som kan signere protokollen.
2023/03 Introduksjonsrunde
2023/04 Godkjenne årsmelding 2022
2023/05 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap 2022, herunder årets resultat
2023/06 Vedta årsplan/ handlingsplan for 2023
2023/07 Behandle innkomne forslag og årsplan 2022
2023/08 Vedta tilslutning av eventuelle nye organisasjoner

I samsvar med vedtektenes § 4 kan alle organisasjoner tilsluttet medlemsforeninger i Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund og Friluftsrådenes Landsforbund bli medlem kun ved å undertegne tilslutningserklæringen.

2023/09 Velge Styret og styreleder + revisor
2023/10 Ta stilling til endringer i standard fylkesvedtekter
2023/11 Orientering frå koordinator

Vel møtt!