FnfSogn og FjordaneOm ossKontakt

Kontakt

Sognogfjordane@fnf-nett.no

Adresse: Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger

Orgnr. 912 265 722

Åsmund Nordgulen

Kooridnator
asmund.nordgulen@fnf-nett.no
95992135

Åsmund Nordgulen er vikarierande koordinator fram til og med januar 2021.

Elisabeth Dahle

Fylkeskoordinator (permisjon)
elisabeth.dahle@fnf-nett.no
480 20 532

I FNF Sogn og Fjordane er Elisabeth tilsett som koordinator i heil stilling. Koordinatoren er sekretær for fellesmøtet og styret. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant anna vedtatte planer og andre oppgaver. Elisabeth begynte som koordinator FNF SF i august 2010 Elisabeth er agronom fra Vinterlandbruksskolen og har Bachelor i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur HiSF / HVL